Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 22:24 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

ὁ χιλίαρχος διέταξε νὰ ὁδηγηθῇ εἰς τὸν στρατῶνα καὶ νὰ τὸν ἀνακρίνουν μὲ μαστιγώσεις διὰ νὰ μάθῃ τὴν αἰτίαν διὰ τὴν κατακραυγὴν αὐτὴν ἐναντίον του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 22

Θέα Πραξεισ Αποστολων 22:24 σε αυτό το πλαίσιο