Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 20:5 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Αὐτοὶ ἔφυγαν πρωτήτερα καὶ μᾶς ἐπερίμεναν εἰς τὴν Τρῳάδα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 20

Θέα Πραξεισ Αποστολων 20:5 σε αυτό το πλαίσιο