Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 18:24 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Κάποιος Ἰουδαῖος ποὺ ὠνομάζετο Ἀπολλώς, Ἀλεξανδρινὸς τὴν καταγωγήν, εἶχε ἔλθει εἰς τὴν Ἔφεσον. Ἦτο ἀνὴρ εὔγλωττος καὶ δυνατὸς εἰς τὰς γραφάς.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 18

Θέα Πραξεισ Αποστολων 18:24 σε αυτό το πλαίσιο