Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 18:19 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ὅταν ἔφθασε εἰς τὴν Ἔφεσον, ἐκείνους τοὺς ἄφησε, αὐτὸς δὲ ἐμπῆκε εἰς τὴν συναγωγὴν καὶ συζητοῦσε μὲ τοὺς Ἰουδαίους.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 18

Θέα Πραξεισ Αποστολων 18:19 σε αυτό το πλαίσιο