Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 17:15 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Οἱ ὁδηγοὶ τοῦ Παύλου τὸν ἔφεραν μέχρις Ἀθηνῶν καὶ ἀφοῦ ἔλαβαν ἐντολὴν διὰ τὸν Σίλαν καὶ τὸν Τιμόθεον νὰ ἔλθουν ὅσον τὸ δυνατὸν ταχύτερον, ἀνεχώρησαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 17

Θέα Πραξεισ Αποστολων 17:15 σε αυτό το πλαίσιο