Καινή Διαθήκη

Πραξεισ Αποστολων 16:21 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

κηρύσσουν διδασκαλίας, τὰς ὁποίας ἐμεῖς ποὺ εἴμεθα Ρωμαῖοι δὲν ἐπιτρέπεται νὰ τὰς παραδεχθοῦμε ἢ νὰ τὰς ἐφαρμόσωμεν».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Πραξεισ Αποστολων 16

Θέα Πραξεισ Αποστολων 16:21 σε αυτό το πλαίσιο