Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 6:19 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

«Μὴ θησαυρίζετε διὰ τὸν ἑαυτόν σας θησαυροὺς εἰς τὴν γῆν, ὅπου ὁ σκόρος καὶ ἡ σαπίλα τοὺς καταστρέφουν καὶ ὅπου οἱ κλέπται κάνουν διάρρηξιν καὶ τοὺς κλέβουν,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 6

Θέα Κατα Ματθαιον 6:19 σε αυτό το πλαίσιο