Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 24:32 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

«Ἀπὸ τὴν συκιὰ νὰ καταλάβετε τὴν παραβολήν. Ὅταν ὁ κλάδος της γίνῃ ἤδη ἁπαλὸς καὶ βλαστήσουν τὰ φύλλα, καταλαβαίνετε ὅτι πλησιάζει τὸ καλοκαίρι.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 24

Θέα Κατα Ματθαιον 24:32 σε αυτό το πλαίσιο