Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 23:1 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Τότε ὁ Ἰησοῦς ἐμίλησε εἰς τὰ πλήθη καὶ εἰς τοὺς μαθητάς του

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 23

Θέα Κατα Ματθαιον 23:1 σε αυτό το πλαίσιο