Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 22:45 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἐὰν λοιπὸν ὁ Δαυῒδ τὸν ὀνομάζῃ Κύριον, πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ εἶναι υἱός του;».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 22

Θέα Κατα Ματθαιον 22:45 σε αυτό το πλαίσιο