Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 18:18 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἀλήθεια σᾶς λέγω, ὅτι ὅσα δέσετε εἰς τὴν γῆν, θὰ εἶναι δεμένα εἰς τὸν οὐρανόν, καὶ ὅσα λύσετε εἰς τὴν γῆν, θὰ εἶναι λυμένα εἰς τὸν οὐρανόν».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 18

Θέα Κατα Ματθαιον 18:18 σε αυτό το πλαίσιο