Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 10:35 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἦλθα νὰ χωρίσω ἄνθρωπον ἀπὸ τὸν πατέρα του καὶ θυγατέρα ἀπὸ τὴν μητέρα της καὶ νύμφην ἀπὸ τὴν πενθεράν της.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 10

Θέα Κατα Ματθαιον 10:35 σε αυτό το πλαίσιο