Καινή Διαθήκη

Κατα Ματθαιον 1:22 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ὅλα αὐτὰ ἔγιναν διὰ νὰ ἐκπληρωθῇ ἐκεῖνο, τὸ ὁποῖον ἐλέχθῃ ἀπὸ τὸν Κύριον διὰ τοῦ προφήτου,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ματθαιον 1

Θέα Κατα Ματθαιον 1:22 σε αυτό το πλαίσιο