Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 6:12 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Αὐτοὶ ἀνεχώρησαν καὶ ἐκήρυτταν ὅτι πρέπει νὰ μετανοήσουν οἱ ἄνθρωποι

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 6

Θέα Κατα Μαρκον 6:12 σε αυτό το πλαίσιο