Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 3:15 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

καὶ νὰ ἔχουν ἐξουσίαν νὰ θεραπεύουν τὰς ἀσθενείας καὶ νὰ ἐκβάλλουν δαιμόνια.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 3

Θέα Κατα Μαρκον 3:15 σε αυτό το πλαίσιο