Καινή Διαθήκη

Κατα Μαρκον 1:9 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Κατ᾽ ἐκείνας τὰς ἡμέρας ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τὴν Ναζαρὲτ τῆς Γαλιλαίας καὶ ἐβαπτίσθηκε εἰς τὸν Ἰορδάνην ἀπὸ τὸν Ἰωάννην.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Μαρκον 1

Θέα Κατα Μαρκον 1:9 σε αυτό το πλαίσιο