Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 22:6 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Αὐτὸς συμφώνησε καὶ ζητοῦσε εὐκαιρίαν νὰ τοὺς τὸν παραδώσῃ ὅταν δὲν θὰ παρευρίσκετο κόσμος.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 22

Θέα Κατα Λουκαν 22:6 σε αυτό το πλαίσιο