Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 2:41 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ οἱ γονεῖς του ἐπήγαιναν κάθε χρόνο εἰς τὴν Ἱερουσαλὴμ κατὰ τὴν ἑορτὴν τοῦ Πάσχα.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 2

Θέα Κατα Λουκαν 2:41 σε αυτό το πλαίσιο