Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 17:28 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Τὸ ἴδιο ποὺ συνέβη καὶ εἰς τὰς ἡμέρας τοῦ Λώτ· ἔτρωγαν, ἔπιναν, ἀγόραζαν, ἐπωλοῦσαν, ἐφύτευαν, ἔκτιζαν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 17

Θέα Κατα Λουκαν 17:28 σε αυτό το πλαίσιο