Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 14:25 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Πολύς κόσμος ἐβάδιζε μαζί του· καὶ ἐστράφηκε καὶ τοὺς εἶπε,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 14

Θέα Κατα Λουκαν 14:25 σε αυτό το πλαίσιο