Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 12:12 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

διότι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα θὰ σᾶς διδάξῃ κατ᾽ αὐτὴν τὴν ὥραν ἐκεῖνα ποὺ πρέπει νὰ πῆτε».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 12

Θέα Κατα Λουκαν 12:12 σε αυτό το πλαίσιο