Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 11:49 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπε, «Θὰ στείλω εἰς αὐτοὺς προφήτας καὶ ἀποστόλους καὶ θὰ σκοτώσουν καὶ θὰ καταδιώξουν μερικοὺς ἀπ᾽ αὐτούς»,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 11

Θέα Κατα Λουκαν 11:49 σε αυτό το πλαίσιο