Καινή Διαθήκη

Κατα Λουκαν 10:38 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Κατὰ μίαν πορείαν τους, αὐτὸς ἐμπῆκε εἰς ἕνα χωριό. Μία γυναῖκα, ποὺ ὠνομάζετο Μάρθα, τὸν ὑποδέχθηκε εἰς τὸ σπίτι της.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Λουκαν 10

Θέα Κατα Λουκαν 10:38 σε αυτό το πλαίσιο