Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 8:45 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἀλλ᾽ ἐπειδὴ ἐγὼ λέγω τὴν ἀλήθειαν, δὲν μὲ πιστεύετε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 8

Θέα Κατα Ιωαννην 8:45 σε αυτό το πλαίσιο