Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 20:18 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἡ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἐπῆγε καὶ ἀνήγγειλε εἰς τοὺς μαθητὰς ὅτι εἶδε τὸν Κύριον καὶ τί τῆς εἶπε.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 20

Θέα Κατα Ιωαννην 20:18 σε αυτό το πλαίσιο