Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 19:27 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἔπειτα εἶπε εἰς τὸν μαθητήν, «Νά ἡ μητέρα σου». Καὶ ἀπ᾽ ἐκείνην τὴν ὥραν τὴν ἐπῆρε ὁ μαθητὴς στὸ σπίτι του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 19

Θέα Κατα Ιωαννην 19:27 σε αυτό το πλαίσιο