Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 13:6 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἔρχεται καὶ εἰς τὸν Σίμωνα Πέτρον ἀλλ᾽ αὐτὸς τοῦ λέγει, «Κύριε, σὺ μοῦ πλένεις τὰ πόδια;».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 13

Θέα Κατα Ιωαννην 13:6 σε αυτό το πλαίσιο