Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 12:5 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

«Γιατί δὲν ἐπουλήθηκε αὐτὸ τὸ μύρον γιὰ τριακόσια δηνάρια καὶ δὲν ἐδόθηκε εἰς τοὺς πτωχούς;».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 12

Θέα Κατα Ιωαννην 12:5 σε αυτό το πλαίσιο