Καινή Διαθήκη

Κατα Ιωαννην 12:37 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἂν καὶ εἶχε κάνει τόσα θαύματα μπροστά τους, δὲν ἐπίστευαν εἰς αὐτόν·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Κατα Ιωαννην 12

Θέα Κατα Ιωαννην 12:37 σε αυτό το πλαίσιο