Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 5:3 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

τὸ χρυσάφι σας καὶ τὸ ἀσῆμι σας ἔχουν σκουριάσει καὶ ἡ σκουριά τους θὰ εἶναι μία μαρτυρία ἐναντίον σας, καὶ θὰ φάγῃ τὶς σάρκες σας σὰν φωτιά. Ἐθησαυρίσατε διὰ τὰς ἐσχάτας ἡμέρας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 5

Θέα Ιακωβου 5:3 σε αυτό το πλαίσιο