Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 3:13 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ποιός εἶναι σοφὸς καὶ γνωστικὸς μεταξύ σας; Ἂς δείξῃ ἀπὸ τὴν καλὴν διαγωγήν του τὰ ἔργα του μὲ σοφὴν ταπεινοφροσύνην.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 3

Θέα Ιακωβου 3:13 σε αυτό το πλαίσιο