Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 1:7 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἂς μὴ νομίζῃ ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος, ὅτι θὰ πάρῃ τίποτε ἀπὸ τὸν Κύριον·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 1

Θέα Ιακωβου 1:7 σε αυτό το πλαίσιο