Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 1:22 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Νὰ γίνεσθε δὲ ἐκτελεσταὶ τοῦ λόγου, ὄχι μόνον ἀκροαταί, ἀπατῶντες τὸν ἑαυτόν σας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 1

Θέα Ιακωβου 1:22 σε αυτό το πλαίσιο