Καινή Διαθήκη

Ιακωβου 1:16 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Μὴ πλανᾶσθε, ἀδελφοί μου ἀγαπητοί·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Ιακωβου 1

Θέα Ιακωβου 1:16 σε αυτό το πλαίσιο