Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 4:15 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Φυλάξου καὶ σὺ ἀπ᾽ αὐτόν, διότι πολὺ ἀντιστάθηκε εἰς τοὺς λόγους μας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 4

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 4:15 σε αυτό το πλαίσιο