Καινή Διαθήκη

Β΄ Προσ Τιμοθεον 3:7 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

καὶ πάντοτε μαθαίνουν ἀλλὰ δὲν μποροῦν ποτὲ νὰ φθάσουν εἰς τὴν ἀκριβῆ γνῶσιν τῆς ἀληθείας.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Β΄ Προσ Τιμοθεον 3:7 σε αυτό το πλαίσιο