Καινή Διαθήκη

Β΄ Ιωαννου 1:2 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

ἕνεκα τῆς ἀληθείας, ἡ ὁποία μένει μέσα μας καὶ θὰ εἶναι μαζί μας αἰωνίως.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Β΄ Ιωαννου 1

Θέα Β΄ Ιωαννου 1:2 σε αυτό το πλαίσιο