Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 5:5 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ ἕνας ἀπὸ τοὺς πρεσβυτέρους μοῦ εἶπε, «Μὴ κλαῖς, διότι ἐνίκησε ὁ Λέων ἀπὸ τὴν φυλὴν τοῦ Ἰούδα, ἡ Ρίζα τοῦ Δαυΐδ, ὥστε νὰ μπορῇ νὰ ἀνοίξῃ τὸ βιβλίον καὶ τὶς ἑπτὰ σφραγῖδές του».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 5

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 5:5 σε αυτό το πλαίσιο