Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 5:10 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

καὶ τοὺς ἔκαμες διὰ τὸν Θεόν μας βασιλεῖς καὶ ἱερεῖς καὶ θὰ βασιλεύσουν ἐπὶ τῆς γῆς».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 5

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 5:10 σε αυτό το πλαίσιο