Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 3:11 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἔρχομαι γρήγορα. Κράτησε αὐτὸ ποὺ ἔχεις διὰ νὰ μὴ ἀφαιρέσῃ κανεὶς τὸ στεφάνι σου.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 3

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 3:11 σε αυτό το πλαίσιο