Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 22:8 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἐγὼ ὁ Ἰωάννης εἶμαι ποὺ ἄκουσα καὶ εἶδα αὐτά. Καὶ ὅταν τὰ ἄκουσα καὶ τὰ εἶδα, ἔπεσα εἰς τὰ πόδια τοῦ ἀγγέλου, ποὺ μοῦ τὰ ἔδειχνε, διὰ νὰ τὸν προσκυνήσω.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 22

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 22:8 σε αυτό το πλαίσιο