Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 22:12 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἰδού, ἔρχομαι γρήγορα, καὶ φέρω μαζί μου τὴν ἀνταμοιβήν μου, διὰ νὰ ἀποδώσω εἰς τὸν καθένα σύμφωνα πρὸς τὸ ἔργον του.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 22

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 22:12 σε αυτό το πλαίσιο