Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 20:3 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

καὶ τὸν ἔρριξε εἰς τὴν ἄβυσσον, τὴν ὁποίαν ἔκλεισε καὶ ἐσφράγισε ἀπὸ πάνω του, διὰ νὰ μὴ πλανᾷ πλέον τὰ ἔθνη, ἕως ὅτου συμπληρωθοῦν τὰ χίλια χρόνια. Ἔπειτα πρέπει νὰ λυθῇ διὰ μικρὸν χρόνον.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 20

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 20:3 σε αυτό το πλαίσιο