Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 12:8 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

ἀλλὰ δὲν ἐνίκησαν, καὶ δὲν εὑρέθηκε πλέον δι᾽ αὐτοὺς τόπος εἰς τὸν οὐρανόν.

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 12

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 12:8 σε αυτό το πλαίσιο