Καινή Διαθήκη

Αποκαλυψισ Ιωαννου 10:9 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Καὶ ἐπῆγα πρὸς τὸν ἄγγελον καὶ τοῦ εἶπα νὰ μοῦ δώσῃ τὸ μικρὸν βιβλίον. Αὐτὸς μοῦ εἶπε, «Πάρε το καὶ κατάφαγέ το· θὰ σοῦ πικράνῃ τὴν κοιλιά, ἀλλ᾽ εἰς τὸ στόμα σου θὰ εἶναι γλυκὸ σὰν τὸ μέλι».

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Αποκαλυψισ Ιωαννου 10

Θέα Αποκαλυψισ Ιωαννου 10:9 σε αυτό το πλαίσιο