Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:14 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ἐλπίζω νὰ ἔλθω σ᾽ ἐσὲ γρήγορα, ἀλλὰ σοῦ γράφω αὐτὰ

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 3

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 3:14 σε αυτό το πλαίσιο