Καινή Διαθήκη

Α΄ Προσ Τιμοθεον 2:13 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

διότι ὁ Ἀδὰμ ἐπλάσθηκε πρῶτος, ἔπειτα ἡ Εὔα,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Προσ Τιμοθεον 2

Θέα Α΄ Προσ Τιμοθεον 2:13 σε αυτό το πλαίσιο