Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 4:7 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

Ὅλα πλησιάζουν πρὸς τὸ τέλος των. Νὰ εἶσθε λοιπὸν ἐγκρατεῖς καὶ νὰ ἀγρυπνῆτε εἰς προσευχάς·

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 4

Θέα Α΄ Πετρου 4:7 σε αυτό το πλαίσιο