Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 1:23 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

ἀφοῦ ἀναγεννηθήκατε ὄχι ἀπὸ σπόρον φθαρτὸν ἀλλ᾽ ἀπὸ ἄφθαρτον, διὰ τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ποὺ εἶναι ζωντανὸς καὶ αἰώνιος,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 1

Θέα Α΄ Πετρου 1:23 σε αυτό το πλαίσιο