Καινή Διαθήκη

Α΄ Πετρου 1:15 Η Καινή Διαθήκη του Κυρίου και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού κατά νεοελληνικήν απόδοσιν (NTV)

ἀλλ᾽ ὅπως ἐκεῖνος ποὺ σᾶς ἐκάλεσε εἶναι ἅγιος, νὰ γίνετε καὶ σεῖς ἅγιοι σὲ κάθε συμπεριφοράν σας,

Διαβάστε πλήρες κεφάλαιο Α΄ Πετρου 1

Θέα Α΄ Πετρου 1:15 σε αυτό το πλαίσιο